VISI, MISI & OBJEKTIF

Visi

Menjadi sebuah syarikat bumiputera yang progresif dan maju dalam sektor hartanah yang merangkumi pertumbuhan produk dan perkhidmatan terbaik melalui inovasi, nilai, kualiti dan komitmen kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Syarikat juga secara tidak langsung melibatkan diri dalam projek-projek usaha sederhana dan mendapat sokongan dari agensi-agensi kerajaan.

Misi

  1. Memastikan pemilikan hartanah mudah dan telus bagi semua peringkat
  2. Menyediakan kemudahan pemilikan aset mampu milik kepada orang awam
  3. Menjadi peneraju industri hartanah yang berdaya saing di Malaysia

Objektif

Bagi mencapai visi dan misi syarikat, Amar Iman Development telah mengenalpasti objektif-objektif berikut:-

  1. Memastikan pulangan pendapatan yang berterusan untuk mengukuhkan dan menstabilkan syarikat dalam setiap projek yang akan dilaksanakan oleh syarikat.
  2. Mempromosikan dan memperkenalkan produk dan perkhidmatan yang dijalankan oleh syarikat kepada orang awam dengan lebih agresif.
  3. Memberi perkhidmatan penilaian, informasi, pengurusan aset dan pembangunan hartanah yang berkualiti secara berterusan.
vmo