PENGURUSAN TANAH KUASA & PUSAKA

PENERANGAN

Kepada pemilik tanah pusaka yang ingin menjual tanah pusaka, pihak syarikat bersedia untuk membeli tanah pusaka tersebut. pihak syarikat akan menanggung kos-kos pembiayaan tanah tersebut sepenuhnya sehingga selesai proses kuasa/pusaka. sila memuat naik salinan geran tanah didalam kotak yang telah disediakan dibawah supaya pihak syarikat dapat meneliti lebih lanjut mengenai tanah tersebut. Anda juga boleh fakskan terus salinan geran tanah tersebut ke 04-3979828 atau emailkan terus ke amarimandev@gmail.com

Maklumat Diri & Salinan Geran Tanah

Nama *
Email *
Telefon *
Muat Naik Salinan Geran Tanah *

Masukkan Kod Yang Dipaparkan *
Saya telah membaca dan memahami terma-terma Notis Privasi dan memberi keizinan kepada pemprosesan Data Peribadi saya seperti yang dinyatakan.

Untuk maklumat lanjut, sila e-mel kepada kami di amarimandev@gmail.com

pusaka

PROSES KERJA PERMOHONAN PUSAKA KECIL

1.    DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN:-

  • BUKTI KEMATIAN – SALINAN SIJIL KEMATIAN/CABUTAN SIJIL KEMATIAN DARI JABATAN PENDAFTARAN NEGARA /PERMIT MENGUBURKAN /SURAT SUMPAH 2 ORANG SAKSI BEBAS YANG MENYAKSIKAN KEMATIAN ATAU MENGHADIRI PERKEBUMIAN/PERINTAH ANGGAPAN KEMATIAN DARI MAHKAMAH TINGGI
  • SALINAN KAD PENGENALAN PEMOHON DAN WARIS(SALINAN MUKA DEPAN DAN BELAKANG/SIJIL KELAHIRAN (BAGI WARIS BAWAH UMUR)
  • SALINAN SIJIL NIKAH/SIJIL PERKAHWINAN SI MATI-JIKA ADA
  • HAKMILIK /GERAN – SALINAN YANG DIAKUI SAH(CTC)DARI PENTADBIR TANAH/PENDAFTAR HAKMILIK BAGI HARTA TAK ALIH YANG DITUNTUT(KEMUKAKAN SALINAN ASAL CTC BERSAMA SATU(1) SALINAN YANG TELAH DIFOTOSTAT)/CARIAN RASMI.(JPPPH AKAN MEMBUAT NILAIAN HARTA TAK ALIH) ATAU DUA (2) SALINAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI HARTA(S&P) YANG DITUNTUT /RUMAH- JIKA HARTA TERSEBUT MASIH BELUM MEMPUNYAI HAKMILIK
  • SALINAN RESIT CUKAI TANAH TAHUN SEMASA – JIKA ADA
  • SALINAN RESIT CUKAI TAKSIRAN(PINTU) TAHUN SEMASA BAGI PEMILIKAN UNTUK BANGUNAN ATAU BLOK BERBILANG TINGKAT ATAU BERBILANG LAPISAN PETAK TANAH.
  • SALINAN DOKUMEN PENYATA HUTANG YANG MASIH DITANGGUNG OLEH SI MATI-JIKA ADA HUTANG
  • DOKUMEN – DOKUMEN LAIN BERKAITAN DENGAN HARTA SI MATI YANG DIMASUKKAN SEBAGAI SEBAHAGIAN DARI TUNTUTAN:-