DASAR PRIVASI

 1. Hakcipta

  Semua hak cipta, tanda dagangan, dan lain-lain hak harta intelektual digunakan sebagai sebahagian daripada laman web ini adalah terletak hak pada Amar Iman Developement. Anda dibenarkan untuk mencetak atau memuat turun maklumat dan kandungan dari laman web ini untuk kegunaan peribadi anda sendiri dan bukan untuk tujuan komersial.

 2. Maklumat yang dikumpul

  Tiada maklumat peribadi dikumpul semasa pengunjung melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel. Maklumat ini mungkin akan digunakan oleh syarikat kami untuk membantu dalam penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan pertanyaan atau aduan yang dikemukakan oleh pengunjung.

 3. Pautan

  Jika anda klik pada pautan ke laman pihak ketiga, Amar Iman Development tidak bertanggungjawab bagi apa-apa penggunaan maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga, dan kami tidak dapat menjamin bahawa mereka akan mematuhi privasi dan keselamatan yang sama amalan dengan Amar Iman Development. Kami menggalakkan anda untuk mengkaji semula dasar privasi mana-mana pembekal perkhidmatan yang lain dari yang kamu meminta perkhidmatan. Jika anda melayari laman web pihak ketiga yang dihubungkan ke laman web Amar Iman Development, anda dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

 4. Pertanyaan atau Aduan

  Sebarang pertanyaan atau aduan mengenai dasar privasi ini bolehlah menghubungi kami melalui amarimandev@gmail.com

 5. Pindaan Dasar

  Sekiranya dasar ini dipinda, pindaan akan dikemaskini di halaman ini. Amar Iman Developement berhak pada bila-bila masa dan tanpa notis untuk meningkatkan, mengubah suai, mengubah, menggantung atau tetap menghentikan semua atau mana-mana bahagian laman web ini dan untuk menyekat atau melarang akses kepadanya.

 6. Maklumbalas

  Kami amat mengalu-alukan maklum balas dari pengunjung.

DASAR KESELAMATAN

 1. Pelawat yang ingin menggunakan kemudahan seperti maklumbalas, tempahan atau pembelian tanah pusaka perlu memberi maklumat yang betul bagi tujuan keselamatan untuk mengelakkan insiden-insiden yang tidak diingini.

 2. Pelawat sepenuhnya bertanggungjawab terhadap sebarang maklumat yang diberikan kepada Portal Amariman.

 3. Pelawat harus memastikan sebarang fail atau dokumen yang dimuat naik dalam Portal Amariman adalah bebas daripada sebarang pepijat.

 4. Memecah masuk atau cubaan mengodam Portal Amariman adalah dilarang sama sekali.

PENAFIAN

Syarikat Amar Iman Development Sdn Bhd tidak bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan disebabkan penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi daripada Portal ini.

back to top